Dewi Sungai Kuning

Hampir semua orang Tiongkok kenal dan pernah mendengar Sungai Huang-ho, atau Sungai Kuning ini. Ia disebut Sungai Kuning karena airnya berwarna kuning, membawa air tanah lumpur berwarna kuning yang merupakan pupuk baik sekali bagi para petani. Sungai Huang-ho terkenal ganas dan sakti, merupakan berkah di waktu tenang.

Thian Bong Sianjin melatih cucunya untuk meluncur di atas air Sungai Kuning dengan satu kaki saja, lalu bergerak maju mundur sedemikian lincah dan mudahnya seolah-olah sedang berlagak di atas tanah keras saja. Inilah ilmu meringankan tubuh yang betul-betul luar biasa. Dengan latihan macam ini, maka ginkang gadis cilik itu cepat sekali majunya ……

Serial Dewi Sungai Kuning (Huang-ho Sianli) meliputi :

~  Dewi Sungai Kuning  [Download]

~  Kemelut Kerajaan Mancu  [Seri1] [Seri2] [Seri3]